ГИС Центар

Удружење „ГИС центар“ удружење основано ради остваривања циљева у области популаризације, развоја и примене географских информационих технологија.